Pestera din Piatra Galbena

Publicat: Joi, 13 Iunie 2013

 Din ordinul lui Alex. Odobescu, fost ministru de instrucţie publica şi culte, s'a trimis intre 1871—73 la minister răspuns la 6 întrebări ce s'au pus învăţătorilor dela sate, cu scopul de a se afla tradiţiile şi antichităţile istorice din toate comunele rurale. După ce a arătat crucile vechi, învăţătorul de atunci al satului Dragoslavele, N. Tătărescu, hirotonit preot mai târziu, a adăogat şi următoarea legendă:

"O minune a naturii e peştera din Piatra Galbena învecinata cu Mateiaşul pe unde se lucrează şoseaua judeţeană. Gura spre ,,răsărit uneori se lărgeşte, alte ori se strâmtează.   Se vad nişte “semne imprimate in piatra spre stânga, nefăcute de   mana   ci ,,cum s-ar fi rezemat acolo armele nişte cavaleri. Spun bătrânii  ,,că ar fi trăit acolo nişte oameni de o mărime supranaturala, numiţi Jidovi. Unul din ei a luat în poala sa un plug cu 12 boi si l-a dus acolo sus sa brăzdeze pe faţa muntelui. Urmele ,,se numesc pana azi rozoale. Ar fi mai fost nişte Jidovi si in piatra Ghimbavului unde e o gaura unde curge lapte de piatra. ,,Un fiu al unui Jidov din Piatra Galbena iubind  pe o fata   a ,,unui Jidov din piatra Ghimbavului ar fi plecat pe sub ascuns sa se duca la ea. Tată-sau văzându-l pe vârful muntelui Prislop, arunca după dansul cu un bolovan ca să-1 lovească, dar se zice că nu l-a lovit. Se vede pana astăzi în vârful  muntelui Prislop şi este în mărime ca de 2000 oca. 

Voiu menţiona ceva şi despre lungimea peşterii din Piatra Galbenă. Spun bătrânii că un cioban a făcut prinsoare cu alţi ciobani pe 50 mioare ca el intra in acea peştera. El intra pe acea gaura şi merse câtva zice ca ea intr'un loc se mai lărgeşte si in alt loc se mai micşorează, apoi mai in urma se dirige in jos, caci pana aci merge cam orizontal si intra într'un loc mai larg ca într'o forma de cămara si ca in acea cămara era aşezata o masa de piatra şi împrejurul ei scaune de piatra si altceva nimic. Apoi de aci se dirige peştera la dreapta si ca la o distanţă oarecare se fac doua uşi, una la dreapta si alta la stânga. Intrând el in cămara din dreapta vede o lumina nespusa produsa de scaunele de aur care erau aşezate împrejurul unei mese de aur pe care era o grămada de galbeni, care ii încolăcea un balaur de aur. El se înspăimânta când văzu ca uşa cămării se strâmtează din ce în ce si se retrase repede, Voi el sa intre si în cămara de la stânga, dar se temu sa nu se închidă uşa, rămânând închis pentru totdeauna, dar privi, din uşe si văzu imagini de oameni ca umbrele. Nu ştia daca ,au fost de piatra sau au fost spirite infernale, aşezate împrejurul unei mese pe scaune. Apoi se retrase cu teama si-si lua ,,drumul înainte şi pela un loc ar fi auzit vâjiind cursul unui râu. Se presupune ca ar fi fost pe sub Argeşel, dar el urma si de aci înainte si după un timp oarecare ar fi esit la mănăstirea de maici Nămăeşti. In acest voiagiu mai mult infernal, el a fost însoţit de doi ,,câini, unul negru si altul pestriţ si ca eşind din peştera câinelui ,,negru i-ar fi rămas numai un petec negru de piele iar cel pestriţ ar fi murit, fiind cojit de piele tot. El a spus ca câinii săi au fost in lupta teribila cu spiritele infernale, care îl şi cojiră de piele prin muşcăturiie lor demonice.

Se spune ca mai in urma ar fi mai intrat aici 2 ciobani cu 2 câini, dar n'au mai esit, ci numai câinii după 2 săptămâni jumuliţi rău.  Toate aceste voiagiuri in aceasta peştera satanica s'ar fi făcut numai cu ajutorul lumânărilor si cu puterea tămâii. S'au ,,făcut voiagiuri si in timpul prezent de copii pastori de vite si la distanta de 800 paşi ar fi fost loviţi peste ochi ca cu nişte aripi de păsări fâlfâind şi s'au retras înspăimântaţi.

Spre miazăzi, la dreapta de aceasta peştera, se vad săpate în piatra nişte trepte de scara care sue la vârful muntelui Măgura, iar in alte peşteri vecine se găsesc hârburi (resturi) de vase de piatra dar litere nu sunt."

 

 

siglaAzimut

 

oferteturism.ro